Odtajnione notatki na temat działań KGB w Polsce i w Ukrainie

W ramach konferencji Trzy Rewolucje – Portrety Ukrainy (3R) w Kolegium Europejskim w Natolinie, dyrektor Archiwum SBU, Andrij Kohut zaprezentował nieznane dotychczas dokumenty dotyczące działań KGB w Polsce i w Ukrainie, które mają duże znaczenie w badaniach nad końcem komunizmu i transformacją w Europie Środkowo-Wschodniej.

Upublicznione notatki sowieckich służb specjalnych zawierają informacje na temat wyboru Jana Pawła II na papieża, wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, inwigilacji przez KGB środowiska polskich krótkofalowców oraz transformacji na Ukrainie.

“Z dokumentów, które zostały upublicznione w ramach naszych badań dowiadujemy się na przykład, że służby sowieckie z niepokojem obserwowały wybór Jana Pawła II i że przewidywały skutki nowej polityki Papieża, miedzy innymi wpływ na aktywizacje środowisk grecko-katolickich i obywateli ukraińskich. Od początku monitorowały ten wpływ. Dokument, który służby przygotowały na ten temat jest jednym z bardzo rzadkich świadectw tego typu.” – mówi Profesor Georges MINK, Profesor Kolegium Europejskiego w Natolinie, prezes w International Council for Central and East European Studies oraz emerytowany dyrektor ds. badań przy francuskim Centrum Badań Naukowych CNRS.

Odtajnione dokumenty Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy są dostępne poniżej.

Attachments


01.11.1978 KGB o wyborze Jana Pawła II na papieża

Download [11]

01.11.1978 Центральный Комитет Коммунистической Партии Украины. Информационное сообщение.

Download [11]

14.12.1981 KGB o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce

Download [12]

14.12.1981 Докладная записка о реагировании населения Украины на введение в Польше военного положения.

Download [12]

14.12.1981 Inwigilacja KGB w PRL

Download [12]

14.12.1981 Центральный Комитет Коммунистической Партии Украины. Товарищу Щербицкому В. В. Информационное сообщение.

Download [12]

29.08.1990 Dyrektor KGB o rozwoju sytuacji na Ukrainie

Download [08]

29.08.1990 О мерах по контролю развития обстановки в г. Киеве

Download [08]

20.02.1990 KGB o zwalczaniu ruchu oporu na Ukrainie

Download [02]

20.02.1990 О некоторых тенденциях развития негативных проявлений в республике и о мерах по их предупреждению

Download [02]

12.12.1990 KGB o ukraińskiej opozycji

Download [12]

12.12.1990 О замышляемых деструктивными силами сети общественных акциях

Download [12]

12.10.1990 Stosunek KGB do opozycji w przeddzień Rewolucji na Granicie

Download [10]

12.10.1990 О реагировании населения республики на акцию оппозиции в г. Киеве 10 октября

Download [10]

06.08.1991 KGB do prezydenta Krawczuka o planach opozycji

Download [08]

06.08.1991 О замыслах деструктивных элементов по дестабилизации обстановки в республике

Download [08]