Zapytanie ofertowe — tłumaczenie pisemne tekstu

Kolegium Europejskie w Natolinie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu: „Trzy rewolucje”, realizowanego przez Kolegium Europejskie w Natolinie:

1.

  • tłumaczenie pisemne tekstu z j. rosyjskiego na j. Angielski
  • tłumaczenie pisemne tekstu z j. ukraińskiego na j. angielski

Szczegółowy opis przedmioty zamówienia zgodnie z Zał. 3.

2. Termin realizacji zamówienia – 15.06.2021 r.

3. Warunki płatności – przelew, płatny w terminie 21 dni od wystawienia faktury VAT/rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

4. Sposób przygotowania oferty – w języku polskim, na załączonych formularzach (Zał. 1 i 2)

5. Termin składania oferty – 07.05.2021, godz. 17:00.

6. Kryteria wyboru oferty – 100% cena

7.Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej lub elektronicznej na adres

Kolegium Europejskie

Nowoursynowska 84

02-797 Warszawa

lub

kateryna.pryshchepa [at] coleurope.eu

8. Osoba do kontaktu – Kateryna Pryshchepa kateryna.pryshchepa [at] coleurope.eu

Attachments


Zapytanie ofertowe - tłumaczenie pisemne

Download [pdf]

Załącznik N. 1 do zapytania ofertowego

Download [doc]

Załącznik N. 2 do zapytania ofertowego

Download [pop_]

Załącznik N. 3 do zapytania ofertowego - szczegółowy opis zamówienia

Download [pdf]

Załącznik N. 4 do zapytania ofertowego - projekt umowy

Download [pdf]