Zaproszenie do składania pomysłów do akademickiej sesji plakatowej (poster session)

Sesja odbędzie się w ramach sympozjum “Rewolucja, wojna i ich konsekwencje” w dniu 16 marca 2018 r. w Kolegium Europejskim Kampus Natolin College of Europe Natolin Campus (Warszawa). Jest skierowana do osób, które pracują nad tematami związanymi z zakresem tematycznym sympozjum, chcą przedyskutować swoje założenia badawcze, omówić przygotowywany referat, artykuł naukowy, książkę itd.

Oferujemy unikalną możliwość:

• zaprezentowania założeń i wyników badań z zakresu tematycznego sympozjum w nieformalny sposób, w nowoczesnej formie,

• omówienia prowadzonych badań z wiodącymi ekspertami w dziedzinie studiów wschodnioeuropejskich i ukrainistycznych (m.in. Dr Kataryna Wolczuk, Prof. Sergij Plokhij, Dr. Mykola Riabczuk, Prof. Aleksandra Hnatiuk, Dr. Taras Kuzio, Dr. Andreas Umland, Dr. Marcel Van Herpen)

• uczestnictwa w dyskusjach prowadzonych podczas sympozjum „Rewolucja, Wojna i ich Konsekwencje”

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: 3r.natolin@coleurope.eu do 4 lutego 2018 r.

W zgłoszeniu prosimy wskazać: a) imię oraz afiliację autora badania, b) temat i tytuł oraz metodę prezentowanych badań oraz c) główne założenia badawcze i w miarę możliwości krótki opis wyników. Objętość zgłoszenia – do 400 słów.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć życiorys naukowy i tytuły najważniejszych publikacji

Język sesji plakatowej – preferowany angielski (ewentualnie ukraiński oraz polski)